Königsberg

From 1742

Provinsen för den nya huvudstaden med samma namn. Mycket rik, mestadels på industri och skeppsbygge. Gränsar mot Litauen. Innehåller städerna Gdansk, Königsberg, och Elbing

Personal tools